Bonaco Products AB

TR_001

 

BonaPend TR/OP

Pendeldörr avsedd för användning i miljöer med hårt slitage, tex industri, lager, kylrum, slakteri, livsmedelsindustri, restaurang och butik.

SL_001

 

BonaDoor SL

Slagdörr av polykarbonat med eller utan siktruta. 

Lämpar sig perfekt till små kylrum där öppningsutrymme inåt saknas.

BL_002

 

BonaLock

BonaLock säkerhetspendeldörr är avsedd att sitta i passager som tidvis måste vara låst, exempelvis vid låg bemanning i butik.

ID_001

 

Isolar ID/PD

Dörr av glasfiberarmerad polyester avsedd för användning inom industrier där höga krav ställs på hygien, hållfasthet och motståndsförmåga mot fukt.

Kan beställas som slag-, pendel- eller skjut- dörr.

BD_001

 

Branddörr

Branddörr El-60, typgodkänd i brandklass El-60